top of page

Aviso legal e política de privacidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmase aos destinatarios dos servizos que se ofrecen neste sitio web e aos órganos competentes que o sitio web www.valdeorrasvive.org é propiedade da asociación Valdeorras Vive, con CIF: G-32502734, con domicilio en Real, número 11, O Barco de Valdeorras (32300) Ourense, España.

Correo electrónico: valdeorrasvive@gmail.com

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos, solicitamos o seu consentimento informado se decide facilitarnos os seus datos a través desta páxina web, para o que lle informamos de que Valdeorras Vive precisa dito consentimento para xestionar a relación entre a empresa e vostede. como usuario do sitio web, así como para atender as comunicacións e a xestión das solicitudes realizadas, sendo a consecuencia de non facilitar os datos a imposibilidade de manter a comunicación. Valdeorras Vive tratará os datos que nos facilite para xestionar as comunicacións entre vostede e a empresa, sendo a base legal do tratamento o consentimento que preste neste acto. Os datos persoais conservaranse mentres se manteña a relación entre ambas as partes, e posteriormente durante o tempo que estableza a normativa legal vixente para o cumprimento das obrigas correspondentes.

 

Para o cumprimento das mencionadas finalidades, será necesario que deamos acceso aos seus datos persoais a entidades ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro, así como coa Administración Tributaria, Bancos, Caixas e Caixas Rurais. . Ten dereito a exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade de datos, así como o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control. Así mesmo, ten dereito a revogar o consentimento prestado neste acto en calquera momento e de xeito totalmente gratuíto, mediante o envío dunha comunicación a: valdeorrasvive@gmail.com ou  no enderezo indicado anteriormente, sempre identificándose debidamente. A aceptación destas condicións implica que o usuario garante que os datos persoais facilitados son verdadeiros e exactos, e que se compromete a comunicar calquera modificación dos mesmos.

 

O sitio web, para o seu mellor funcionamento, recolle información estatística sobre o ordenador desde o que se accede, mediante o uso de dispositivos de almacenamento e recuperación de datos nos equipos terminais dos destinatarios (cookies). O usuario acepta o uso destes dispositivos coa única finalidade de mellorar a experiencia de navegación do usuario, facéndoa máis rápida e mellorando a resposta do sitio web aos gustos e preferencias do usuario. Non obstante, o usuario que desexe utilizar o sitio web sen cookies pode facelo modificando os parámetros de configuración do seu navegador para que non os acepte. Estas cookies non son similares a gusanos, virus ou spyware, non xeran ventás emerxentes nin spam e non se utilizan con fins publicitarios. En ningún caso provocarán un mal funcionamento dos equipos do usuario. Cando se recollan datos persoais a través do formulario, será necesario achegar, polo menos, os marcados cun asterisco. En caso contrario, Valdeorras Vive non poderá aceptar nin xestionar o cumprimento da relación establecida. 

Ao facilitar os datos, pode manifestar o seu desexo de NON recibir comunicacións electrónicas comerciais de Valdeorras Vive. Se non desexa recibir comunicacións comerciais electrónicas no futuro, pode manifestalo a través do enderezo postal indicado anteriormente.

image0 (2).jpeg
bottom of page