top of page
Intercambio Xuvenil - "Non creo en meigas, pero en Valdeorras hai"
Intercambio Xuvenil - "Non creo en meigas, pero en Valdeorras hai"

dom., 15 de ago.

|

Carucedo

Intercambio Xuvenil - "Non creo en meigas, pero en Valdeorras hai"

O noso terceiro intercambio xuvenil tivo lugar en Carucedo durante agosto de 2021.

Time & Location

15 de ago. de 2021, 12:00 – 21 de ago. de 2021, 12:00

Carucedo, 32337 Santa Maria de Casaio, Ourense, Spain

About the event

obxectivos

Galicia e as súas meigas son moi coñecidas no territorio nacional, marcando claramente un dos atractivos turísticos na actualidade, especialmente en Santiago de Compostela. As referencias máis antigas remóntanse ao século XIII e desde entón estas lendas influíron directamente na evolución cultural desta comarca. Así, este proxecto trata de intercambiar diferentes perspectivas sobre as meigas, compartindo reflexións entre os participantes grazas ás súas vivencias ou historias que lles contou algún familiar ou amigo. Procurarase un diálogo e debate sobre aquelas lendas tradicionais de cada un dos países de orixe xuvenil participantes, facendo fincapé no intercambio cultural e na diferenza entre as lendas aínda que a base da bruxería é a mesma. Así mesmo, a contorna remota e illada onde se van acoller, favorecerá un ambiente máis relaxado para entablar debates profundos e charlas sobre temas como, por exemplo, como comunidades minoritarias como Roma se sentiron discriminadas ao longo da historia por ter sido marcadas como meigas. Moitos casos como esta comunidade minoritaria serán tratados nos diálogos que os participantes engadirán as súas diferentes perspectivas debido ás súas distintas procedencias, pero sempre promovendo a tolerancia, o respecto e a empatía. A xente adoitaba temer o descoñecido, ser hostil a todo o que non pode comprender.

  Este proxecto dará aos participantes a posibilidade de comprender profundamente outras culturas, comprender o comportamento doutras persoas e, así, rebaixar ou negar totalmente a súa intolerancia cara ás persoas e a xenofobia. Un coñecemento tan sinxelo, a primeira vista, pode cambiar totalmente a visión do mundo e a actitude. Ao difundir esta información despois do proxecto, pretendemos rebaixar a tensión en lugares que sofren problemas de hostilidade intercultural.

  Deste xeito, algúns dos principais obxectivos de Valdeorras Vive con este proxecto céntranse en: - Aumentar a conciencia propia, cultural e étnica a través de métodos educativos non formais. - Desenvolver a auto-reflexión e as 8 competencias e habilidades clave entre os participantes. - Optimizar a eficacia e a creatividade mediante un enfoque baseado nas competencias. - Reforzar a comprensión e o interese por outras culturas e as súas visións, conceptos básicos e peculiaridades a través da aprendizaxe intercultural. - Fomentar actitudes positivas e de respecto cara a diversas culturas, persoas e a súa especialidade. - Aumentar os niveis de tolerancia, paz e cooperación. - Crear conexións fortes e permanentes.

  Actividades

Neste Intercambio Xuvenil está previsto que se desenvolvan obradoiros, actividades, debates, teatro foro e actividade de vídeo-elaboración a partir de contos antigos e tradicionais sobre as meigas, tal e como se recolle ben no Infopack adxunto e no Plan Excel de Actividades. Ademais, daremos a posibilidade de visitar varios lugares próximos á zona de Valdeorras como a cova rochosa natural do río Corzos denominada "A Cántara da Moura" na Veiga, onde as historias de meigas nos espazos naturais son moi coñecidas entre os poboación local. Noites de Meigas tamén formará parte do proxecto, que mostrará aos participantes tradicións galegas moi arraigadas como contar historias arredor da fogueira mentres se cita o encantamento das meigas cando se cociña a queimada.

  Ademais, o feito de que os participantes estean na Peña Trevinca, nun hotel rural no cumio da montaña máis alta de Galicia a 1800 m de altitude, tamén dá a posibilidade de interactuar co medio natural que os rodea, podendo comprender o corazón da a cultura galega do interior no seu maior esplendor. Algunhas actividades terán lugar no exterior, polo que despois conseguirase un profundo debate de temas profundos.

  O noso grupo obxectivo serán 38 participantes. O perfil do participante será de cinco mozos de 6 países diferentes de 18 a 30 anos (1 líder de grupo sen limitación de idade e 4 participantes) máis oito participantes da selección española. Este último equipo estará integrado por catro integrantes da ONG Valdeorras Vive e a outra metade serán participantes externos; creando deste xeito diversidade de pensamentos dentro do grupo do país anfitrión. Ademais, o perfil do participante pode ser:

  - Entusiasta e interesada no tema e mozos dispostos a contribuír ao proxecto. - Capaz de participar en todo o proxecto (aloxado nun hotel illado, polo que os participantes non poderán chegar ou saír antes do día de chegada/saída tal e como se establece no proxecto por mor da loxística de transporte). - Bo dominio da lingua inglesa. - Ansioso por intercambiar pensamentos con participantes doutras orixes e culturas.

  Impacto

O impacto desexado é mellorar a comprensión entre persoas de diferentes culturas nun nivel moito máis profundo do habitual. Cremos que é unha clave para a paz: familiarizarnos co folclore, tales, ideas da infancia, etc., achegaranos unha comprensión moito máis profunda das culturas e, polo tanto, das outras. Con este Proxecto queremos conectar as persoas mostrando as razóns polas que son tan diferentes pero únicas ao mesmo tempo. A nivel local, rexional e nacional queremos que os nosos participantes exploren as principais diferenzas e peculiaridades doutras culturas, así como descubran algo novo sobre eles mesmos que quedou encerrado e oculto das súas experiencias infantís. Por iso, agardamos que este Intercambio Xuvenil se converta nun gran impulso para mellorar o coñecemento da nosa nova xeración e promover un futuro pacífico.

  Con este proxecto queremos afondar nas diferentes culturas, amosando á xente a variedade de virtudes que promoven tales, e en consecuencia, estilos de vida. Este é o noso principal obxectivo, que redundará nunha profunda comprensión das culturas estranxeiras e da súa fermosa diversidade, o que, á súa vez, redundará en diminuír (ou negar por completo) a intolerancia, a xenofobia e os prexuízos entre os participantes.

Share this event

bottom of page